Vrácení zboží / Reklamace

Vrácení zboží

·        Zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení nebo doručení 

·        Zboží musí být vráceno v originálním obalu

·        Zboží a jeho obal nesmí být poškozeny (známky montáže, poničený obal) 

Vrátit zakoupené zboží můžete osobně na prodejně nebo poslat jakoukoliv přepravní společností na adresu: Autodex.cz, Jánská 151, 383 01 Prachaticezásilku neposílejte na dobírku, nebude převzata.

K zásilce přiložte vyplněný vratkový formulář, ke stažení zde.

Do formuláře je nutné vyplnit údaje o objednávce, označení zboží, číslo dokladu, datum zakoupení a číslo bankovního účtu, na které vyplatíme kupní cenu.

Vrácené zboží zabalte do přepravního obalu, fólie nebo papíru. Obal výrobku nesmí být poškozen lepenkou, přepravní etiketou apod.

Po doručení bude vrácené zboží zkontrolováno, a pokud splní podmínky vrácení, bude kupní cena neprodleně zaplacena na Váš účet, nejpozději však do 14 dnů od převzetí. 

Dopravu zboží zpět hradí zákazník. 

V případě jakékoliv nejasnosti nás prosíme předem kontaktujte na email nebo telefon.  

 

Vrácení zálohovaného dílu – regenerace

  •   Nárok na vrácení vratné zálohy vzniká vrácením identického vratného dílu, který byl zakoupen v originálním balení a v odpovídajícím stavu.
  •   Vrácený díl musí být výrobcem akceptován jako díl použitelný k repasování
  •   U vracených dílů nesmí být poškozen žádný z jeho komponent. Zejména se jedná o spojovací trubky, hadičky, upevňovací body, elektrické kabely a konektory.
  •   U vraceného dílu je nutné vypustit olej a pečlivě na něj umístit všechny kryty, těsnicí víčka na drážky, závity a konektory kabelů.
  •   Vracené jednotky s poškozenými závity, řemenicemi, hřídelemi, vnitřními kuličkovými pouzdry, držáky, elektrickými kabely a konektory nebudou k vrácení přijaty
  •   Vratný díl se vrací vždy v původním balení. Pokud dojde ke ztrátě původního balení, zaniká tímto jakýkoliv nárok na vrácení zálohy
  •   Vrátit zboží určené k regeneraci můžete osobně na prodejně nebo poslat jakoukoliv přepravní společností na adresu: Autodex.cz, Jánská 151, 383 01 Prachaticezásilku neposílejte na dobírku, nebude převzata.
  •   K zásilce přiložte číslo dokladu o koupi a číslo účtu, na které Vám bude po schválení zaslaná příslušná částka
  •   Doba vrácení příslušné částky se odvíjí od druhu zakoupeného zboží 

V případě jakékoliv nejasnosti nás prosím předem kontaktujte na email nebo telefon.   

 

Reklamace

·        Plné znění reklamačního řádu naleznete zde.

·        Pro reklamaci zboží prosím pečlivě vyplňte reklamační formulář, ke stažení ZDE

·        Zboží prodávané Autodex.cz je určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu a stav tachometru při reklamaci.

·        Reklamační řízení započne ve chvíli, kdy obdržíme kompletní zboží a informace nutné k reklamaci.

  •   Reklamovat zboží můžete osobně na prodejně nebo poslat jakoukoliv přepravní společností na adresu: Autodex.cz, Jánská 151, 383 01 Prachatice – zásilku neposílejte na dobírku, nebude převzata. 

V případě jakékoliv nejasnosti nás prosím předem kontaktujte na email nebo telefon.